Нейрофізіологія — визначення

imgpreview1234678

Нейрофізіологія, розділ фізіології, що вивчає функції нервової системи (НС); поряд з нейроморфологічними дисциплінами Н. — теоретична основа неврології . Уявлення про рефлекторний принцип функціонування НС були висунуті ще в 17 ст Р.Декартом, а в 18 ст і Й. Прохаськой, проте Н. як наука почала розвиватися лише в 1-ій половині 19 ст, коли для вивчення НС стали застосовувати експериментальні методи. Розвитку Н. сприяло накопичення даних про анатомічну і гістологічну будову НС. зокрема відкриття її структурної одиниці — нервової клітини, або нейрона, а також розробка методів дослідження нервових доріг на підставі спостереження за переродженням нервових волокон після їх відділення від тіла нейрона. На початку 19 ст Ч. Белл (1811) і Ф. Мажанді (1822) незалежно один від одного встановили, що після перерізання задніх спинномозкових корінців зникає чутливість, а після перерізання передніх — руху (тобто задні корінці передають нервові імпульси до мозку, а передні — від мозку). Услід за тим стали широко користуватися перерізаннями і руйнуваннями різних структур мозку, а потім і штучним їх роздратуванням для визначення локалізації тієї або іншої функції в НС. Важливим етапом було відкриття І. М. Сеченовим (1863) центрального гальмування  явища коли роздратування певного центру НС викликає не діяльний її стан — збудження, а придушення діяльності. Як було показано згодом, взаємодія збудження і гальмування лежить в основі всіх видів нервової активності. У 2-ій половині 19 — початку 20 вв.(століття) були отримані детальні відомості про функціональне значення різних відділів НС і основних закономірностях їх рефлекторної діяльності. Значний вклад до вивчення функцій центральної НС внесли Н. Е. Введенський, Ст М. Бехтерев і Ч. Шеррінгтон . Роль ствола головного мозку, головним чином в регуляції серцево-судинної діяльності і дихання, значною мірою була з’ясована Ф. Ст Овсянниковим і Н. А. Міславським, а також П. Флурансом, роль мозочка — Л. Лючиані . Експериментальне вивчення функцій кору великих півкуль головного мозку було почато декілька пізніше (німецькі учені Г. Фріч і Е. Гитциг, 1870; Ф. Гольц, 1869; Г. Мунк і ін.), хоча уявлення про можливість поширення рефлекторного принципу на діяльність кори було розвинене ще в 1863 Сеченовим в його «Рефлексах головного мозку». Послідовне експериментальне дослідження функцій кори було почате І. П. Павловим, що відкрив умовні рефлекси, а тим самим і можливість об’єктивної реєстрації нервових процесів, що протікають в корі (див.Вища нервова діяльність ) . А. А. Ухтомський ввів в Н. вистава про принцип домінанти .

особливості діагностики неврологічних ускладнень у дітей методом ВССП

Особливості діагностики неврологічних ускладнень у дітей методом ВССП

За період останніх декількох місяців – мною були обстежено методом викликаних сомато-сенсорних потенціалів  ВССП — 51 дитина різного віку, в анамнезі яких були встановленні різноманітні первинні неврологічні синдроми, згідно даних скерувань дитячих неврологів. Серед обстежених 51 дитини — 13 пацієнтів у віці в середньому від 1,5 до 8 років були з діагнозом: «мінімальний мозковий розлад або гіперкінетичний хронічний мозковий синдром» як прояв дитячої енцефалопатії, 9 дітей  у віці від 2 до 5 років з діагнозом «затримка моторного розвитку», 6 дітей у віці від 2 до 7 років з первинним діагнозом »мінімальна мозкова дизфункція», 5 дітей віком від 4 до 8 років з «нейрорефлекторним розладом, 2 дітей з тикоїдним розладом, 1 підліток у віці 16 років з хворобою Туретта, 6 дітей у віці від 3 до 6 років з діагнозом «атиповий аутизм», та 5 дітей з попереднім діагнозом «пірамідна недостатність», 4 дітей з діагнозом «постгіпоксична енцефалопатія». Викликані потенціали являються методом реєстрації біоелектричної активності мозку у відповідь на певну стимуляцію – слухову, зорову, сомато-сенсорну. Отримані в результаті стимуляції криві відображають проходження нервового імпульсу по відповідним структурам мозку і дозволяють субклінічно виявити сповільнення проходження імпульсу що вказує на ураження даної провідної системи мозку. Соматосенсорні ВП представляють собою відповідь структур нервової системи на електричну стимуляцію змішаного нерва. Сучасними нейрофізіологічними дослідженнями встановлено, що ССВП відображають проведення аферентної хвилі  збудження по шляхам загальної чутливості, що проходять переважно в задніх стовпах спинного мозку, далі через стовбурові відділи мозку і кору. В нормі ССВП можна зареєструвати на всьому протязі сомато-сенсорного шляху – від місця подразнення до кіркових відділів. Для аналізу ССВП виділяють основні компоненти відповіді, які визначаються відповідно полярності і середньою нормою латентності. Програмою проводиться розрахунок основних часових інтервалів, амплітуди основних піків.  Оцінка ССВП проводиться завдяки вимірювання латентності основних піків і розрахунку часових інтервалів між ними. Завдяки методиці СВВП джерелом генерації основних компонентів ССВП при стимуляції серединного нерва стали на рівні шийного відділу компоненти —  P10-N13,  на рівні —  каудальних ядер соматичної чутливості на рівні продовгуватого мозку P11-N13; медіальна петля інтерпретована компонентами — P14-N15; таламо-кортикальна радіація N18-N20; Наприклад, час проведення від плечового сплетіння в кору визначається різницею латентності N20 відповіді в корі і N10  в точці Ерба. Неозднозначно трактується хвиля від компоненту N13, що відображає потенціал ближнього поля від шийного рівня і потенціал віддаленого поля лемніскового шляху в стовбурі мозку. При виявленні вогнищевих процесів в головному мозку буде відмічатися латералізована дефігурація потенціалів, що супроводжується зниженням амплітуди компонентів. При дифузних процесах відмічається двостороння зміна ССВП. Таким чином методика ССВП успішно мною використана з метою для  диференційної діагностики у дітей різного віку з неврологічними розладами та визначення топічних уражень з боку різних рівнів ЦНС – на рівні не лише спинного мозку але і всіх відділів головного мозку.

Науково-практична конференція — м. Тернопіль — 2011, враження, доповіді, тематика

доповідь по інфузійній терапії

конференція

26-27 жовтня 2011 року в м. Тернопіль відбулася всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування патології внутрішніх органівта нервово-психічних захворювань із застосуванням сучасних методів фізіотерапії і реабілітації хворих»  на конференції відблася моя доповідь: «Патогенетичні аспекти стратегії лікування та діагностики інфузійними середниками захворювань периферійної нервової системи» , відео файл доповіді :

доповідь на конференції в Тернополі 2011 р.
текст доповіді проілюстрована в публікації в журналі «Вісник наукових досліджень»:

титульна сторінка журналу

 

Аналіз електронейроміографічних показників для оцінки функціонального стану хворих з алкогольною поліневропатією

Аналіз електронейроміографічних показників для оцінки функціонального стану хворих з алкогольною поліневропатією

 автор:  к.м.н.  Олексюк-Нехамес А.Г. (копія оригінал надрукований у фаховому журналі 2012 р.) всі права та досліження належать автору.

Вступ.
Захворювання нервової системи  займаю особливе місце у структурі неврологічних захворювань. Серед захворювань периферійної нервової системи які виникають під дією хронічної алкогольної інтоксикації провідне місце належить алкогольній інтоксикації. Алкогольна поліневропатія розглядається як захворювання всього організму зі специфічною реалізацією патологічного процесу на рівні периферичної нервової системи і залежить від реакції цілого організму. Відомим є факт, того, що ураження нервової системи відмічається на різних рівнях функціонування людини. Патогенетично основні клінічні ознаки алкогольної поліневропатії проявляються переважно у вигляді симетричного ураження дистальних відділів  з залученням до процесу сенсорних чи рухових порушень. Відома генетична детермінація можливості розвитку алкогольної поліневропатії з поєднанням різної соматичної патології. Вивчення патогенезу та розроблення ефективного методу діагностики ранніх проявів алкогольної поліневропатії залишається актуальним завданням науковців. Рання до клінічна діагностика корелює з ефективністю лікування даного захворювання.
Метою нашого дослідження стало встановити діагностичну цінність і переваги різних методів стимуляційної елекронейроміографії: сомато-сенсорних викликаних потенціалів, ВШСП, визначення F-хвилі, голкової ЕМГ для діагностики ранніх доклінічних форм алкогольної поліневропатії.

Continue reading

Привітання до дня медичного працівника

Святкове привітання Преосвященного Іоана, єпископа Львівського і Самбірського, з нагоди Дня Медичних Працівників

Вельмишановна, глибокоповажана, достойна святкова громадскосте славетного Львова. Серед урочистості цього Дня, на згадку приходять слова молитви про допомогу хворим, серед яких чуємо наступне:» Бо Ти Єси Джерелом зцілень, милості та допомоги, Христе Боже наш, і ми Тобі славу возсилаємо, нані, повсякчас і на віки вічні! Амінь!»

 

З цього вічного і не вичерпного Джерела черпали і черпають усі покоління людей, які в наслідок гріховності, терплять хвороби, болі і недомагання.

Одночасно Син Божий, Господь наш, Ісус Христос є також невичерпним Джерелом лікарських знань талантів та вміння.

З нагоди свята Дня Медичних Працівників, щиросердечно вітаємо Вас, улюблені у Христі брати і сестри. Бажаємо Вам, щоб Ви завжди  перебувалибіля циї Небесних Джерел, почерпуючи з них Живу Воду зцілень, допомоги і спасіння. А вони святі, нехай завжди виструмінюють Вам усім, спасительні знання лікарів, зцілюючу силу, милість та допомогу!

Щастя, добра та гараздів Небесних, у Ващому гідному, подвижницькому житті!

Будьте здорові і Богом бережені на Многії і Благії Літа!

+Іоан, милістю Божою

єпископ Львівський і Самбірський УАПЦ.

м. Самбір,   червень 2012 р. Б.

 

 

 

 

 

http://uaoc-ls.com/2012/06/16/svyatkove-pryvitannya-preosvyaschennoho-ioana-jepyskopa-lvivskoho-i-sambirskoho-z-nahody-dnya-medychnyh-pratsivnykiv/

Особливості методики голкової (глобальної ЕМГ)

Методика проведення голкової (локальної) електронейроміографії

Цикл: “функціональна діагностика ЦНС”  к.м.н. асистент Олексюк-Нехамес А.Г.

Виділення цієї методики доцільне не стільки за ознакою використання електродів, що відводять, скільки по принципово іншому характеру і діагностичній цінності одержуваної інформації. Голкова міографія необхідна при діагностиці усіх груп спадкових захворювань. Застосування голкових електродів дозволяє вивчати активність одиночних м’язових, волокон, однак у клінічній практиці одним з найважливіших етапів є аналіз характеристик потенціалу рухової одиниці (ПДЕ) при мінімальному довільному скороченні м’язу. Потенціал рухової одиниці в нормі має двох-трьохфазну форму (допускається реєстрація не більш 5% поліфазних потенціалів рухової одиниці), тривалість від 3 до 16 мс, амплітуда – 200-2000 мкв. Акустичний феномен потенціалу рухової одиниці – голосний тупий щиглик, а серії потенціалів рухових одиниць – «низькочастотна автоматна черга”.  Амплітуда, тривалість і число фаз потенціалу рухової одиниці (ПРО) визначаються кількістю м’язових волокон у даній руховій одиниці (РО) і синхронністю їхнього скорочення (Рис. 1.4).  Первинно-м’язові процеси, що приводять до зменшення числа волокон у рухових одиниці, проявляються значним зниженням амплітуди і тривалості ПРО. Для виконання голкової ЕМГ застосовуються голкоі електроди: Голкові електроди бувають концентричними, моно- і біполярними, у ряді випадків застосовуються так звані мультиелектроди (Рис. 1.22).

Continue reading

Автор сайту публікується в ряді журналів (нові журнали в світі неврології)

 

В даній публакції автор сайту хоче познайомити читачів з новими виданнями, або своїми публкаціями та інших науковців, також поінформувати про події в світі нейрофізіології

 

 

Аналіз електронейроміографічних показників для оцінки функціонального стану хворих з алкогольною поліневропатією

Вступ.

Захворювання нервової системи  займаю особливе місце у структурі неврологічних захворювань. Серед захворювань периферійної нервової системи які виникають під дією хронічної алкогольної інтоксикації провідне місце належить алкогольній інтоксикації. Алкогольна поліневропатія розглядається як захворювання всього організму зі специфічною реалізацією патологічного процесу на рівні периферичної нервової системи і залежить від реакції цілого організму. Відомим є факт, того, що ураження нервової системи відмічається на різних рівнях функціонування людини. Патогенетично основні клінічні ознаки алкогольної поліневропатії проявляються переважно у вигляді симетричного ураження дистальних відділів  з залученням до процесу сенсорних чи рухових порушень. Відома генетична детермінація можливості розвитку алкогольної поліневропатії з поєднанням різної соматичної патології. Вивчення патогенезу та розроблення ефективного методу діагностики ранніх проявів алкогольної поліневропатії залишається актуальним завданням науковців. Рання до клінічна діагностика корелює з ефективністю лікування даного захворювання.

Continue reading