Перелік виступів на конференціях автора сайту к.м.н. Олексюк-Нехамес А.Г.

Виступи на конференціях (конгресах) за темою дисертаційної наукової роботи к.м.н. асистента Олексюк-Нехамес А.Г.
1. Доповідь: Олексюк-Нехамес А.Г. у ІІ Всеросійській науково-практичній конференції «Количественная ЕЕГ и нейротерапия» 27-29 апреля 2009 года в Санкт-Петербурге (Россия).
доповідь на тему: «Роль электронейромиографического обследования в ранней диагностике полиневропатий у детей»
2. Доповідь: Олексюк-Нехамес А.Г. «Особливості лікування больового невропатичного синдрому при деяких формах дисметаболічних поліневропатій» науково-практична конференція «Невертеброгенні ураження периферичної нервової системи» м. Луганськ 14-15 жовтня 2009 року. С.- 6.
3. Доповідь: Олексюк-Нехамес А.Г. “Електронейромиографические особенности диагностики разных форм невралгий с использованием болевого синдрома тебантином» на конференції «Клиническая електромиография детей и взрослых, вызванные потенцыалы мозга, магнитная стимуляция» 14-16 жовтня 2009 р. Луганськ. Україна.
4. Доповідь: Олексюк-Нехамес А.Г. Диагностические особенности применения методики кожного вегетативного потенциала с корреляцией елекронейромиографических феноменов у больных с полиневропатиями «Вейновские чтения в Украине» Киев, СК«Пуща – Озерная» 23-24 травня 2012 р.
5. Доповідь: Олексюк-Нехамес А.Г. «Патогенеичні аспекти стратегії лікування та діагностики інфузійними середниками захворювань периферійної нервової системи» Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«актуальні проблеми діагностки, лікування патології внутрішніх органів та нервово-психічних захворювань із застосуванням сучаних методів ізіотерапії і реабілітації хворих Тернопіль, 26-27 жовтня 2011.
6. Доповідь: Олексюк-Нехамес А.Г. Нейрофізіологічні особливості діагностики поліневропатій різного ґенезу» XI з’їзд ВУЛТ (Всеукраїнського лікарського товариства) Харків 28-30 вересня 2011 р.
7. Доклад: Олексюк-Нехамес А.Г. «До питання фізіотерапії алкогольних полінейропатій» (програма доклада додається) «Акутальние вопросы организации курортного дела, курортной политики, медицинской реабилитации и физиотерапии» г. Евпатория 13-14 апреля 2010 г.
8. Доклад: Олексюк-Нехамес А.Г. «Особливості лікувальної тактики у хворих з деякими периферійними ураженніями при болях в спині»В рамках Х конгресса курортологов и физиотерапевтов автономной республики Крым. –Доклад на науково-практичні конференції з міжнародною участю: «Остеопроз та вік» 22-23 квітня 2010 р. у закарпатській області м. Свалява
9. Доклад: Олексюк-Нехамес А.Г. «Особливості нейрофізіологічної діагностики деяких захворювань периферичної нервової системи» Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю«Актуальні питання поліклінічної неврології» м. Київ 18- 19 травня 2011 р.

інвестиції в науку і майбутнє

Заклик до дій. Думки вголос про необхідність інвестицій в науку.

роздуми автора про актуальність методики ВССП для діагностики в неврологічній дитячій практиці.

Хотілося б закликати інвесторів, або власників медичних діагностичних компаній до уважного прочитання даної пропозиції. Хочу запевнити як головний редактор сайту та практичний лікар нейрофізіолог, що необхідність у проведенні методики викиликах сомато-сенсорних потенціалів у дитячій практиці і діагностиці складних захворювань просто колосальна. Метод ВССП — неінвазивна методика що комплексно входить в програмне забезпечення приладу мультимодальний нейросенсоміограф фірми Нейро-Софт (вир.Росія). Враховуючи дані  мого досвіду в обстеженні дітей — (див. публікацію на сайті) — необхідність у цьому обстеженні та наукова цінність тільки зараз починає бути Україні.  Часто дитячий невролог і педіатр не отримує відповіді на запитання — що сталося? або запитання — який діагноз: «аутизм», «затримка моторного розвитку» «пірамідна недостатність» а методика ВССП або когнітивних потенціалів — часто дозволяє отримати відповідь на таке запитання. Обстеження діток різної вікової групи від 1,5 місяці починаючи. На жаль самотужки придбати прилад — важко. Закликаю мудрих інвесторів та головних лікарів приватних медичних установ подумати — наскільки актульаною буде придбання такого приладу і мої консультації та інформативне навантаження. Фінансово — прилад себе окупить — дуже скоро. А наукова новизна — розвиток нейрофізіологічнох діагностики — як новий діагностичний напрямок — має зараз на сучасному єтапі просто неймовірне значення.

особливості наукового доробку автора

Олексюк-Нехамес Алла Григорівна

канд.мед.наук,  автор 90 наукових друкованих робіт , 6 рац. пропозицій 4 інформлистів, 1 патент, автор електронного підруSKL0131чника.

к.м.н., лікар невролог, нейрофізіолог, рефлексотерапевт Олексюк-Нехамес А.Г. являється  членом  Української асоціації по вивченню болю, членом Асоціації нейрофізіологів України- посилання на сайт: — http://klnf.org/associations/members/1/6/0#, та членом лікарського товариства

(УАБИ) сертифікат № 0074, від 28.01.2011 р.

 1.            Автор електронного підручника: «Курс лекцій по клінічній неврології для лікарів загальної практики» Авторське свідоцтво  №15846 від 27.02.2006 року

1.     рац. пропозиції:

Посвідчення на рацпропозицію №1,  дата подання 3.02.2009 року до БРТВ Військово-медичного клінічного лікувального центру Південного регіону «Спосіб лікування неврологічних ускладнень цукрового діабету»,  автор Олексюк-Нехамес А.Г., співавтори: Стоянов О.М.

2.      Посвідчення на рацпропозицію №3, дата подання 25.12.2009 року до БРТВ Військово-медичного клінічного лікувального центру Південного регіону «Спосіб діагностики діабетичних енцефалопатій»,  автор Олексюк-Нехамес А.Г., співавтори: Стоянов О.М.

  3.      Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я «Спосіб лікування діабетичних поліневропатій», автор: Олексюк-Нехамес А.Г. «№309 – 2009» співавтори Стоянов О.М.

 4.      Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я  «Спосіб лікування тремору та немоторних нейровегетативних дизфункцій»   видано до друку 28.04.2011 року. автор Олексюк-Нехамес А.Г. (співавтори:Стоянов. А.Н., Вастьянов Р.С., Храмцов Д.Н.)

 4.Деклараційний патент на винахід «Спосіб до клінічної діагностики початкових проявів цереброваскулярної хвороби» 56879 А надруковано в бюл. №5 15.05.2003 р. співавтори: Шевага В.М., Андріюк Л.В. Олексюк-Нехамес А.Г.

 5.Посвідчення на рац. пропозицію: «Діагностика початкових проявів недостатності кровопостачання мозку за допомогою визначення у проявах недостатності хворих активності нуклеаз сироватки венозної крові» № 1761 від 20.02.2002.автор: Олексюк-Нехамес А.Г.,  співавтори: Паєнок А.В.

 6. Посвідчення на рац. пропозицію: «Корекція неврологічного дефіциту при початкових проявах недостатності кровопостачання мозку на тлі атеросклерозу у поєднані з артеріальною гіпертензією» № 1760 від 20.02.2002.автор: Олексюк-Нехамес А.Г.,  співавтори: Паєнок А.В.

 7. Посвідчення на рац. пропозицію: »Діагностика початкових проявів недостатності кровопостачання шляхом визначення рівня середніх молекул» № 1762 від 20.02.2002.автор: Олексюк-Нехамес А.Г.,  співавтори: Паєнок А.В.

 

Методика електронейроміографії у дослідженні функції нервово-м’язової передачі (проведення проб: «ритмічної стимуляції» і «тетанізації»)

 img3bк.м.н.  Олексюк-Нехамес А.Г.

Вивчення нервово-м’язової передачі цікавить клініцистів у випадку діагностики патологічних станів, що супроводжуються м’язовою слабістю. у нормі “страхуются” так називаним фактором надійності.

Основна суть даного процесу в у тому, що у відповідь на перший стимул у синаптическую щілина викидається приблизно в 5 разів більше АХ (ацетилхоліну), чим це необхідно для запуску РУ поляризації постсинаптичної мембрани, на якій, у свою чергу, нараховується майже в 15 разів більше холінорецепторів, ніж потрібно для адекватної передачі імпульсу.

 підраховано, що для нормальної роботи нервово-м’язового синапу досить 30% збережених рецепторів, а патологічна м’язова стомлюваність починає виявлятися при випаданні функції 80% і більш холінорецепторів постсинаптичної мембрани.

В основі патогенезу розладів нервово-м’язової передачі лежать механізми порушення рецепції АХ (характерні для міастенії, у тому числі неонатальної, для аутоімуних захворювань) і процеси, що утрудняють секрецію медіатора інтоксикації: ботулізм, стовбняк, гіпокальціємія, гіпермагніємія.

Існують і більш складні варіанти патогенезу, коли, поряд з порушенням виходу АХ у синаптичну щілина, ушкоджений і процес його рецепції, що спостерігається, наприклад, при онкологічних захворюваннях (синдром Ламберта-Ітона).

Знання цих патогенетичних факторів лежить в основі диференціальної ЕМГ-діагностики порушень нервово-м’язової передачі.

 Згідно з думкою Л.О.Бадаляна, И.А.Скворцова (1986), “основним методом, що дозволяє виявити початкові стадії патологічної стомлюваності м’язів, є ритмічна стимуляція нерва серіями супрамаксимальних стимулів тривалістю від 1 до 5 з і інтервалами між серіями 10 с. Дослідження продовжується не меньше 2 хв. (Рис. 1.15)

Реєстрацію потенціалів роблять при малій швидкості розгорнення, що полегшує співставлення амплітуд М-відповідей. Частоту стимуляцій збільшують від серії до серії від 3 до 50-100 у 1 с.

Особливості змін параметрів голкової ЕМГ при патології нервово-м’язового апарату

IMG_20130717_15254012Особливості змін параметрів голкової ЕМГ при патології нервово-м’язового апарату
к.мед.н Олексюк-Нехамес А.Г.
Тлумачення поняття «денервації» необхідне для нейрофізіологічного тракування процесу проведення голкової ЕМГ.
У функціональному відношенні рухова одиниця являється лабільним елементом.
При патології нервово-м’язового апарату зміни в кожному окремому відділі системи приводять до перебудови структури рухової одиниці (РО). При тривалому існуванні м’язових волокон без контролю розвивається денерваційне порушення. У цьому випадку спрацьовує система захисту – компенсаторна іннервація збережених нервових елементів.
Компенсаторна іннервація м’язових волокон попереджує їх загибель
Компенсаторна іннервація забезпечується:
1.Здатністю мотонейрону до сприйняття сигналу денервованого м’язового волокна;
2.Здатність аксону до розгалуження;
3.Здатністю термінальних гілок знаходити денервоване м’язове волокно
4.Здатністю термінальних гілок утворювати новий синапс
Спраутинг здійснюється двома шляхами:
Колатеральний – розгалуження в області перехватів Ранвьє
Термінальний – розгалуження кінцевого аксону; Велику роль у індукції спраутингу грає порушення зворотнього захвату аксонального транспорту. Реіннервація іде не лише в денервованому мязі. Відмічається перебудова РО у симетричних м’язах. Таким чином кожен денерваційний процес супроводжується реінерваційними змінами. Цікаво, що у процесі перебудови рухової одиниці може змінюватися і її функція. Волокна І типу можуть перетворюватися на волокна ІІ типу, тобто знову іннероваване м’язове волокно може прийти у відповідність з іншими м’язовими волокнами, що переважають в даній РО
Поняття стадій денерваційно-реінерваційного процесу
Нормальною вважається така гістограма розприділення (ПРО) потенціалу рухової одиниці, при якій максимальна і мінімальна тривалість ПРО, що зареєстрована у конкретному м’язі не виходить за межі ± 30% від нормативного показника середньої тривалості ПРО

І стадія денерваційно-реінераційного процесу

Регіструється при міогенних процесах і при деяких первинно-мязових захворюваннях так і при хронічних нейрональних або невральних процесах (при відсутності масивного ураження); відповіді зміни і у хворих з міастенією; Гістограма розприділення РО (потенціалу рухової одиниці) по тривалості зсунута вліво за рахунок зменшення ПДЄ; Число поліфазних ПРО може наростати при міогенних процесах; Середня тривалість ПДЄ знижена на 13-20%
Прогресуюча мязева дистрофія (І стадія денерваційного процесу)

ІІ стадія денерваційно-реінерваційного процесу
Характеризує подальше поглиблення патологічних змін в м’язах при відсутності компенсаторної іннервації.При міопатіях, поліміозиті, і хронічних ураженнях периферичних нервів, що супроводжуються атрофією м’язової тканини. ІІ стадія виявляється при хронічних нейрональних ураженнях і міастенії. Спонтанна активність відсутня.Гістограма зсунута вліво Поліфазія збільшується при деяких міогенних процесах
Середня амплітуда ПРО зменшується відносно норми на 21%

Первинно-мязові ураження
1. спадкова первинно-мязова патологія (Спадкові невропатії, прогресуючі мязеві дистрофії, міопатії) Запальні ураження м’язів при системних захворюваннях (дерматоміозит, поліміозит, системна червона вовчанка)
Вторинні дисметаболічні ураження м’язів – міопатичні синдроми (паранеопластичні, ендотоксичні, ендокринні дисгормональні)

Спінальна аміотрофія Вердніга-Гофмана 2-тип 1 рік і 8 місяців.

Особливості проведення ЕНМГ для діагностики міастенії

Діагностика міастенії.

(цикл лекцій к.м.н. Олексюк-Нехамес А.Г.)

Синаптичні ураження
Порушення нервово-мязевої передачі можуть бути локальними або генералізованими. Головним симптомом стає патологічна втомлюваність, основна діагностична методика – дослідження М-відповіді при ритмічній стимуляції. Метод дозволяє визначити надійність і тип порушення нервово-мязевої передачі.Виявлення характерних змін з позитивною пробою на прозерин допомагає діагносувати міастенії. Другі типи порушення бувають при міастенічних синдромах.
•    Додаткова методика, що застосовується для диференційної діагностики , являється визначення швидкості проведення по руховим волокнам периферійних нервів. Для виявлення поліміозиту, поєднаного ендокринного або запального ураження необхідно проводити голкову електронейроміографію

Враження про інтерактивне спілкування

Шановні читачі, або ж просто випадкові перехожі, хочу вас розповісти про свої враження консультування на форумі — який має бути професійним  для хворих і для лікарів- неврологів, нейрохірургів та психіатрів.

Дивовижно, яка кількість хворих потребують консультації, які в розпачі шукають відповіді на свої запитання. Інтерактивне консультування має форму лише рекомендацій і  не більше. Звичайно не можливо хворих лікувати, але дещо розянювати або заспокоїти можна, враховуючи що форум є безоплатним. Величезна кількість хворих потребують поради і розради, співчуття.

На жаль колеги перетворюють такий форму у непрофесійний клуб. Варто закликати українських програмістів, для створення форумів, але професійного напрямку для хворих з неврологічною, нейрохірургічною патологією та супутньою патологією. Хотілося б допомагати хворим з використанням усіх інтерактивних засобів, які зараз є в достатку.

Закликаю хворих писати питання та коментарі  безпосередньо на мій електронний адрес: olekalla@gmail.com

Викликані потенціали (деякі особливості проведення)

Лекції циклу ”Функціональна діагностика захворювань центральної нервової системи”

к.м.н. асистент Олексюк-Нехамес А.Г.
Покази до проведення викликаних потенціалів. Частина 1.
Доклінічні стадії при об’єктивній оцінці сенсорних функцій у новонароджених дітей, хворих з афазією і з зниженням інтелект. Реально обстежити хворого зі зниженням слуху амаврозом як психопатичного типу так і справжні вогнищеві зміни мозку.

Діяльність аналізатора у людини передбачає наявність специфічного рецептора і провідних шляхів. Рецептори представляють собою специфічні особливі для кожного виду чутливості мінітрансформатори, що переробляють енергію подразника у електричний потенціал, який може бути зафіксований як потенціал дії любого ланцюга трьохнейронного сенсорного шляху у вигляді деякого сумарного ВП (викликаного потенціалу) відведеного від скальпа над конкретною ділянкою кори головного мозку
Таким чином ураження на любому рівні сенсорного шляху так чи інакше приводить до зміни характеристик ВП головного мозку, аж до повної її відсутності.
Доступні для виділення і аналізу ВП поділяються в залежності від анатомічного признаку:

Continue reading

Науково-практична конференція — м. Тернопіль — 2011, враження, доповіді, тематика

доповідь по інфузійній терапії

конференція

26-27 жовтня 2011 року в м. Тернопіль відбулася всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування патології внутрішніх органівта нервово-психічних захворювань із застосуванням сучасних методів фізіотерапії і реабілітації хворих»  на конференції відблася моя доповідь: «Патогенетичні аспекти стратегії лікування та діагностики інфузійними середниками захворювань периферійної нервової системи» , відео файл доповіді :

доповідь на конференції в Тернополі 2011 р.
текст доповіді проілюстрована в публікації в журналі «Вісник наукових досліджень»:

титульна сторінка журналу

 

сумнівні ефекти та новий досвід

Що ми знаємо про нові препарати: часто задаємо собі питання, а чи було доведено ефективність даних препаратів? Наприклад промоція препарату Серрата? читаємо інструкцію: звичайно російською — все добре, та чому на разі і чи відомі ефекти наприклад для лікування вертебральнної патології? 

Фармакология

Серрата – препарат, активным действующим веществом которого является протеолитический фермент серратиопептидаза. Фермент выделяется из бактерий Serratia E15, которые относятся к представителям непатогенной микрофлоры кишечника. Серрата оказывает противовоспалительный, выраженный противоотечный и фибринолитический эффекты. Фармакологический эффект Серраты обусловлен ее способностью снижать концентрации брадикинина, серотонина и гистамина в очаге воспаления. Уменьшение концентрации медиаторов воспаления в синаптической щели происходит в результате их гидролиза под влиянием фермента серратиопептидазы, причем интенсивность обратного захвата и высвобождения медиаторов при этом не меняется. Препарат Серрата способен уменьшать проницаемость сосудистой стенки и снижать дилятацию сосудов. Анальгезирующий эффект Серраты обусловлен ее способностью замедлять процессы высвобождения аминов из тканей в очаге воспаления.
Серратипептидаза в организме связывается с ?2-макроглобуинами крови, в результате чего происходит уменьшение антигенности серратиопептидазы, однако ее протеолитическая активность не уменьшается. Препарат Серрата повышает фибринолитическую активность плазмина за счет снижения активности его ингибиторов.