Особливості нейрофізіологічних феноменів в діагностиці когнітивних функцій хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу

Особливості нейрофізіологічних феноменів в діагностиці когнітивних функцій хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу

к.мед.н. Олексюк-Нехамес А.Г.
IMG_20150530_113834
Метою нашого дослідження є вивчення ефективності сомаксону (цитіколіну) хворих з ішемічними інсультами виявленими в лівій півкулі та впливу препарату на швидкість відновлення когнітивних функцій у ранньому відновному періоді. Методи обстеження. Обстежено групу 23 хворих з ішемічними інсультами, середній вік яких складав 59-69 років, (15 чоловіків, 8 жінок) яка отримувала на базі основного лікування сомаксон (цитіколін) по 1000 мг в/в 1 р. в добу 10 днів, і табл. наступні 10 днів.

Для порівняння 20 хворих з ішемічними інсультами, які приймали лікування без цитіколіну. Критеріями включення в дослідження були: верифікування інсульту, на КТ\МРТ з показниками оцінки психологічного статусу (MMSE mini-mental state examination) від 24 до 28 бал. Стан кори в основної, порівняльної групи хворих досліджували методом викликаних соматосенсорних потенціалів (ССВП). Прилад «НейроМВП» ф. «Нейро-Софт», Росія. Використовувалися поверхневі чашкові стандартні електроди зі змінною віддаллю. Дослідження ССВП за методом Гнездецкого В.В., 2004 р. Результати дослідження. Основна група хворих, (n=23) з інфарктами виявленими в лівій півкулі, з оніміннями та парезами правої руки.  До лікування виявлена периферична відповідь N10-8,6 мс, таламічна відповідь P18, відповідь у корі у вигляді комплексу N20 – P23, з лат. 17,6 – 20,6 мс. Збережені показники піків N 30 (32мс), P45,виражених як у відведеннях C4-Fz так і у відведеннях Erbi-Fz пов’язаних з активацією асоціативних та підкіркових зон мозку. У 56,8% (13) хворих основної групи спостерігається наростання міжпікового інтервалу компонентів P38 — N22, яке досягає до 89,6±1,2 мс (при нормі 9,2±0,45 мс), яке відповідає формі активації нейрональної активності. На момент обстеження після проведення курсу лікування на фоні прийому сомаксону, було виявлено вирівнювання міжпікового інтервалу компонентів P38 — N22 до 10,9±0,8 мс. Хворі відмічали покращення пам’яті, уваги, зменшення болю голови, покращення настрою. У групи порівняння хворих, які не отримували додатково сомаксону, параметри комплексу N20 – P23 з латентністю 15,6±0,78 мс, міжпіковий інтервал компонентів P38 — N22, який становить 56,2±0,97 мс. Клінічно стан хворих покращувався, проте без чітких покращень пам’яті. Висновки. Застосування сомаксону протягом 20 днів на фоні основного лікування у хворих з ішемічними інсультами з локалізацією у лівій півкулі, вірогідно позитивно  впливає на відновлення когнітивних функцій у відновному періоді та рекомендований для лікування у таких хворих з метою покращення у них процесу відновлення когнітивних функцій. Використання показників сомато-сенсорних викликаних потенціалів (ССВП) у хворих з інсультами ішемічного типу для вивчення стану кори, як нейрофізіологічний показник, для оцінки періоду відновлення та для прогнозування вторинного реабілітаційного періоду у даної категорії хворих.

Об авторе admin

закінчила Львівський медичний інститут в 1995 році, за спеціальністю лікарська справа, лікар вищої категорії, невролог нейрофізіолог, кандидат медичних наук, викладач, невролог, нейрофізіолог, рефлексотерапевт автор понад 92 друкованих робіт, 1 електронної книги, декількох інформлистів, учасник конфренцій та симпозіумів.
Метки: . Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий