Аналіз ефективності дії магнітного поля при деяких захворюваннях. (Огляд результатів практичного застосування)

Аналіз ефективності дії магнітного поля при деяких захворюваннях. (Огляд результатів практичного застосування)

016Автор, к.м.н. Олексюк-Нехамес А.Г.

При дії магнітного поля на центральні відділи нервової системи і рефлекторні зони змінюється умовно рефлекторна діяльність фізіологічні і біологічні процеси. Найбільш виражена реакція з боку гіпоталамуса, кора, ретикулярна формація середнього мозку. Відбувається стимуляція процесів гальмування що проявляється в седативному ефекті і благо приємній дії магнітного поля на сон і емоційне напруження. З боку гіпоталамуса під дією магнітного поля спостерігається синхронізація клітин роботи секреторних клітин , посилення синтезу і виведення нейросекрету.

Периферична нервова система реагує на дію магнітного поля: — зниженням порога больової чутливості периферичних рецепторів, що обумовлює знеболюючий ефект при травмах, — покращення функції провідності, яка благо приємно впливає на відновлення функцій травмованих периферичних нервових закінчень, за рахунок покращення росту аксонів, мієлінізації, і гальмування розвитку в ній сполучної тканини.

Під дією магнітного поля в тканинах відбувається зниження вмісту іонів Натрію Na при одночасному підвищенні концентрації іонів К, що являється свідченням змін проникності клітинних мембран. Відмічено, що магнітні поля невеликої індукції стимулюють процес тканевого дихання, змінюючи співвідношення вільного і фосфорилюючого  окислення в дихальному ланцюгу. Посилюють обмін нуклеїнових кислот і синтез білків що прискорює трофіко регенераторні процеси. Характерним проявом магнітного поля на організм вважається активація процесів метаболізма вуглеводів і ліпідів. Про останнє свідчать збільшення неестерефікованих жирних кислот і фосфоліпідів в крові. Таким чином, дія магнітного поля нетривалої експозиції, має різноманітну дію на органи та системи, що сприяє розвитку благо приємних явищ в організмі. Найбільш доказаними ефектами для клініки є:

-знечулюючий, -протизапальний, -протинабряковий, -трофікорегенераторний, -гіпотензивний, -седативний. Мета нашого дослідження оцінка ефективності дії магнітотерапії на різні форми захворювань

Методи і матеріали. Апарат для лікування непостійним змінним магнітним полем АЛМАГ-01. Магнітотерапевтичний апарат – для локальної дії, на організм людини непостійним мінливим імпульсним магнітним полем для застосування і безпосередньо в палатах для важких хворих. Апарат представляє собою гнучке сполучення чотирьох індукторів  що накладаються на уражену ділянку загальною довжиною 0,5 м. Маса з джерелом енергії АЛМАГ – 01 — 2,5 кг і АЛМАГ – 01Н -0,62 кг. Глибина проникнення електромагнітного струму в тіло пацієнта – в терапевтичних дозах 8 см, що дозволяє безпосередньо діяти як на поверхневі вогнища  так і на внутрішні органи. Дія апарата проявляється високою біологічною активністю за рахунок найбільшого числа біотропних параметрів генерованого непостійного біжучого імпульсного магнітного поля. На дію апарату у пацієнтів не виникає звикання. Частота повторення електромагнітних імпульсів 6,25 Гц напруження 20 мТл, попадаючи в діапазон біологічних ритмів різних органів та систем і органів людини сприяє нормалізації їх функцій.

Загальні дані по використанню за дією медичних досліджень і практичного застосування апарату Алмаг -01. : — апарат може використовуватися при гострому і під гострому протіканні процесу, а також для профілактики хронічних захворювань.-курсове лікування апаратом складається із 10-20 процедур. (за показами і динамікою захворювання).- тривалість лікування в перші 3 процедури складає 10 хвилин. Далі з кожним днем збільшується на 2 хвилини і до 8 –ої процедури досягає максимуму – тривалості 20 хвилин;- при виникненні загострень на 3-4 день лікування час процедури можна зменшити на 1\4-сумарна дія за 1 день не повинна перевищувати 30 хвилин; Процедури проводяться 1-2 рази в стаціонарі в палатах, в амбулаторних умовах, безпосередньо на дому (після рекомендації лікаря загальної практики) і для лікування нетранспортабельних хворих (травматологія ортопедія). З метою визначення ефективності і додаткових можливостей застосування апарату при розповсюджених захворюваннях в клініках різного рівня було проведено медичне обстеження і дослідження. Значна частина хворих пацієнтів що зверталася до лікаря невролога і сімейного лікаря мали захворювання опорно-рухового апарату. В міські клініках Львова, приватних клініках, реабілітаційних центрах, фізіотерапевтичних відділеннях,  проведені дослідження по впливу імпульсного бігучого непостійного магнітного поля при лікуванні пацієнтів з дорсалгіями.

Метою роботи стало узагальнення результатів застосування імпульсного непостійного біжучого  магнітного поля у 175 пацієнтів з больовим синдром попереково-крижової ділянки спини. Дорсалгія – больовий синдром в спині, який виникає як результат функціональних деструктивних дистрофічних змін в тканинах опорно рухового апарату (мязи фасції сухожилля, зв’язки суглоби між хребцеві простори) з охоплення в процес корінців нервів, утворів вегетативної нервової системи, судин. Всі пацієнти проходили загально клінічне обстеженя рентгенографію, ряд пацієнтів – КТ. Інтенсивність больового синдрому по візуальній аналоговій шкалі ВАШ в 96% випадків визначалась до 3-5 балів. Больовий синдром супроводжувався обмеженням рухів дефансом мязів спини, парестезіями шкірних зон поперека, стегон. Степінь вираженості цих ознак аналізувався до і після лікування на заключному єтапі ведення пацієнтів.

Проведення процедури дії магнітним струмом супроводжувалося контактним накладанням дискових індукторів вздовж на паравертебральну проекцію больової зони спини. Тривалість процедур 15-20 хвилин, щоденно курс складав 10 сеансів. Сеанси пацієнти переносили задовільно, змін загального самопочуття, підвищення артеріального тиску , прискорення пульсу не відмічено. Всім пацієнтам призначали магнітотерапію на фоні раніше проведентих методів лікування (ЛФК, массаж) оскільки в группу хворих входили пацієнти що мають дорсалгії тривалістю більше 3- х років і неодноразово лікувалися стаціонарно. Магнітотерапія імпульсним непостійним біжучим магнітним полем на данному періоді булла для них новою фізіотерапевтичною дією. До  магнітотерапії пацієнти характеризували болі, як різко посилені, виражені особливо при зміні пози , при поштовхах в транспорті або як помірно постійну.

Інтенсивність аналогічного синдрома на фоні магнітотерапії зменьшилася на 2,7+\-0,2 бали (табл.1)

бали До лікування % Після лікування%
1 0 25
2 5 51
3 51 17
4 32 7
5 12 0

Із таблиці видно зменшення числа пацієнтів, що страждають помірними і вираженими болями від 3 до 5 балів, з 95 до 24 після проведення курсу магнітотерапії.

Окрім цього у пацієнтів значно знизилися інтенсивність больових відчуттів, і незначні болі виникали при рухах, пацієнти практично припинили приймати медикаменти.

Регрес неврологічної симптоматики у пацієнтів відображений у таблиці 2.

симптом ступінь До лікування % Після лікування%
Обмеження рухів Відсутній 0 14,3
Помірний 3,81 76,2
виражений 61,9 9,5
Мязевий дефанс Відсутній 4,8 38,1
Помірний 42,8 52,4
виражений 52,4 9,6
парестезії Відсутній 28,6 47,6
Помірний 14,3 47,6
виражений 57,1 4,8

Аналіз обстежень. Із представлених даних видно, що число пацієнтів з вираженими порушеннями рухової активності знизилося у 2 рази (52%) в результаті зросла кількість пацієнтів з помірним обмеження рухів, якщо до лікування м’язево-тонічні зміни спостерігалися у 52,4% пацієнтів, тоді коли, після курсу магнітотерапії лише у 9,5%, а у  38,1% дефанс зник повністю. Значно зменшилося число пацієнтів з вираженими парестезіями і зросла кількість пацієнтів з пацієнтів з відсутністю розладів шкірної чутливості.

При оцінці клінічної ефективності за даними регресу клінічних симптомів, загального стану хворих і аналіз досягнутого ефекту варто відмітити, що метод дії імпульсним струмом біжучого непостійного магнітного поля від апарата АЛМАГ-01, дає результати вираженого покращення на 27,6% помірного покращення у 51,3% і незначного покращення включаючи сумнівний ефект у 21% пацієнтів. Погіршення не спостерігалося ні у одного з пацієнтів. Непостійне імпульсне магнітне поле низької інтенсивності і частоти активно блокує рецептори в зоні контакту, досягає болезаспокійливого ефекту. При цьому зменшується м’язево-тонічне напруження, реалізується релаксуючий ефект, в механізмі якого закладений  гідродинамічний вплив магнітного поля на структуру біологічних тканин.

На базі декількох лікарень, та амбулаторних відділень, реабілітаційних центрів, приватних клінік було проведена оцінка ефективності магнітотерапії апаратом АЛМАГ-01 при лікуванні 128 хворих з травматологічними захворюваннями:

  • Перелом променевої кістки закритий в типовому місті – 34 хворих;
  • Перелом двогомілковий — закритий – 24 людини;
  • Перелом шийки стегна закритий – 23 пацієнта;
  • Вивих плечового суглоба -15 пацієнтів;
  • Ендопротезування тазостегнового суглобу – 5 пацієнтів;
  • Посттравматичний остеомієліт -15 пацієнтів;
  • Опіки ІІ – ІІІ ступені 12 пацієнтів;

Магнітотерапію безпосередньо проводили апаратом АЛМАГ -01 частині пацієнтів на базі фізіотерапевтичних і травматологічних відділень. Лікування призначалося в рані терміни на ІІ – ІІІ день репозиції уламків і фіксації уламків при переломах кісток або надання допомоги при інших захворюваннях. При дії на суглоби і довгі друбчасті кістки індикатори розміщувалися довкола суглоба або кінцівки. Металічні інородні тіла в тканинах (пластина накостного остеосинтеза, апарат Єлізарова і другі) не були проти показом для застосування магнітотерапії. У випадку опіків лікування призначалося при відсутності гнійно-запального процесу після туалету опікової поверхні і накладання пов’язки. Тривалість дії магнітотерапії 20-30 хвилин, 1 раз в день, при лікуванні контрактури гомілково-стопного суглоба і посттравматичного остеомієліта і 2 рази в добу при інших вищезгаданих захворюваннях. Курс лікування апаратом АЛМАГ-01 – 10  — 20 днів.

  Таблиця 3.

Група захворювань з середніми термінами лікування.

Групи захворювань Середні терміни лікування (днів)
Контрольна група Експериментальна група
Перелом двогомілковий закритий (з накладанням апарату Єлізарова) 80 73
Перелом променевої кістки закритий в типовому місті 35 32
Перелом шийки стегна закритий 165 157
Вивих плечового суглобу 50 45
Ендопротезування тазостегнового суглобу 28 26
Посттравматичний остеомієліт 45 43
Термічні опіки тіла ІІ – ІІІ ступеня 60 54

Висновок: при проведенні процедур апаратом АЛМАГ -01, на ранніх термінах лікування чітко проявлялися знеболююча, розсмоктуюча  дія, стимуляція репаративних процесів. Це в свою чергу сприяло скороченню термінів лікування вказаних захворювань в середньому на 4-5 днів, у порівнянні з стандартними комплексними типами лікування, без залучення магнітотерапії. На відміну від апратів для лікування змінним магнітним полем АЛМАГ -01 випромінює імпульсне біжуче магнітне поле низької частоти , що співпадає з біот ропними параметрами частот організму з глибиною проникнення в тканини організму і являє собою ефективний засіб лікування захворювань різного спектра.

Література:

1.Боголюбов В.М. Пономаренко Г.Н., «Общая физиотерапия» М.:»Медицина» — 1999 – 340 с.

2.Антипенко П.В., і інші под. ред.. Г.Н. Пономаренко «Руководство к практическим заболеваниям по общей физиотерапии» СПб., ВМА -1999 — 320 С.

3.Денисов И.Н.,  Мовшович Б.Л. Общая врачебная практика (семейная медицина) \Практическое руководство . М.: 2005- с. 999

4.Практическое руководство для врачей общей (семейной) практики  /Под. ред..Денисова И.Н. – М.: 2001 – 720 с.

5.Сучкова Ж.В., Малигин А.Г., Панин В.И., Жиборев Б.Н., Хубезов Д.А., Жиборев А.Б. Апарати нового поколения для локальной магнитотерапии и локального теплолечения. Москва: 2004 120 с.

 

Об авторе admin

закінчила Львівський медичний інститут в 1995 році, за спеціальністю лікарська справа, лікар вищої категорії, невролог нейрофізіолог, кандидат медичних наук, викладач, невролог, нейрофізіолог, рефлексотерапевт автор понад 92 друкованих робіт, 1 електронної книги, декількох інформлистів, учасник конфренцій та симпозіумів.
Метки: . Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий