Клінічні синдроми інфарктів мозку при ураженні каротидної системи

iКлінічні синдроми інфарктів мозку при ураженні каротидної системи. (Топічна діагностика ЦНС)

автор: канд.мед.наук. Олексюк-Нехамес А.Г.

Внутрішня сонна артерія.  Оптико-пірамідний альтернуючий синдром: зниження гостроти зору аж до сліпоти на стороні ураження (за рахунок ураження кровотоку в а. Ophtalmica – гілки внутрішньої сонної артерії ) і геміпарез (геміплегія) на контралетальній стороні.  Геміанестезія, геміанопсія на протилежній вогнищу стороні. Порушення вищих кіркових функцій: афазія, апраксія, акалькулія агнозія. Епіприпадки, гомолатеральний синдром Горнера.Внутрішня сонна артерія.  На очному дні:Ознаки поступово- розвинутої атрофії зорового нерва і звуження артеріальної сітківки.При пальпації сонної артерії – зниження пульсації, при аскультації – пульсуючий шум.На стороні окклюзії  — підвищується тиск у поверхневій висковій артерії і знижується в плечовій артерії більше ніж на 20 мм рт ст у порівнянні з протилежним боком. Передня  мозкова артеріяЗа рахунок ураження парацентральної дольки  і часткового ураження передньої і задньої центральної звивин: монопарез стопи або геміпарез, більше вираженний в нозі , проксимальному відділі руки. При збереженості активних рухів в дистальному відділі руки; гемігіпестезія більше виражена у дистальних відділах ноги; затримка або нетримання сечі.За рахунок ураження лобної долі: — порушення психіки (ейфорія, зниження критики, дезоріентованість, аспонтанність – елементи акінетичного мутизму, зниження інтеллекту , звуження поля зору інтересів, прояви мовного і рухового негативізму; хватальний рефлекс Янішевського, ; рефлекси орального автоматизму; атаксія; фокальні і генералізовані припадки з судомами тонічного типу. За рахунок ураження міжпівкульних зв’язків в мозолистому тілі: кінетична апраксія в лівій руці.За рахунок ураження додаткового моторного поля Пенфільда на медіальній поверхні півкуль – порушення мови: дизартрія, афонія, сповільнення і збіднення мови, порушення модуляції.Середня мозкова артерія: Ураження стовбура до відходження глибоких гілок. Тотальний медіальний інфаркт, що розповсюджується на задні відділи всіх трьох лобний звивин, нижні 2\3 передніх і задніх центральних звивин, значна частина тім’яної і вискової долів, семіовальний центр, внутрішню капсулу , підкіркові вузли і частина зорового горба: контрлатеральна геміплегія, геміанестезія, геміанопсія, парез погляду в сторону паралізованих кінцівок, центральний параліч VII, XII пар черепних нервів;  порушення вищих кіркових функцій – афазія, анозогнозі.Середня мозкова артерія: Ураження стовбура після відходження глибоких гілок. Ураження передніх гілок.Симптоматика подібна до тотального медіального інфаркту, але виражена менш різко, і має тенденція до більш швидкого регресу.Контрлатеральний геміпарез брахіоцефального типу без порушення чутливості.При ураженні лівої півкулі – переважно моторна афазія або тільки моторна афазія+нерізко виражений центральний парез VII  пари черепних нервів.Середня мозкова артерія:Ураження задніх гілок (задньої тімяної,  вискової, кутової артерії)Гемігіпестезія, астереогноз, афферентний парез кінцівок, атрофія мязів кінцівок, анозогнозія, геміанопсія, синдром Герстмана (сенсорна і амнестична афазія) алексія акалькулія фінгерагнозія, розлади схеми тіла)Ураження задньої тім’яної артерії.Гемігіпестезія, афферентний парез, астереогноз.Стовбур основної артерії. Тетраплегія, двосторонні патологічні знаки, різке порушення ковтання, виражена дизартрія, парез погляду, порушення свідомості (оглушення, сопор, кома) порушення вітальних функцій (різке угнітання дихання, порушення регуляції кровообігу) на такому фоні – летальний кінець.Хребцева артерія і нижня задня мозочкова артерія. Боковий синдром продовгуватого мозку – синдром Валлнберга Захарченко: дисфагія, дизартрія, охриплість голосу, головокружіння, тошнота рвота ікота,На стороні ураження: парез м’якого піднебіння і м’язів глотки, відсутність глоткового рефлексу, геміатаксія, ністагми при погляді в бік ураження, синдром Горнера, альтернуюча дисоційована геміанестезія (випадіння больової і температурної чутливості на стороні ураження на половині тіла і розлади чутливості на тулубі і кінцівках на протилежній вогнищу половині тіла. Нижня передня мозочкова артерія. Заднєбоковий синдром мосту мозку: дисфагія, дизартрія; На стороні вогнища: інтенційний тремор, міоклонія м’якого піднебіння; Синдром Горнера . Геміхореічний синдром; на контрлатеральній стороні : — центральний параліч лицевого нерва, зниження слуху, зниження температурної і больової чутливості по гемітипу. Парамедіанні гілки передньої спинномозкової артерії, початкового відділу основної артерії. Парамедіанний синдром продовгуватого мозку: дисфагія, дизартрія, дисфонія альтернуючий параліч Джексона (периферійний параліч ХІІ пари черепних нервів на стороні вогнища, центральний геміпарез на протилежній стороні) гемігіпестезія. Іноді лише тільки ураження пірамідного шляху: одно- чи двостороній спастичний параліч або перехресний параліч руки і ноги. При двостронньому ураженні верхніх парамедіанних гілок продовгуватого мозку – двостронній параліч ХІІ пари чепних нервів, тетраплегія, порушення глибокої чутливості, іноді у поєднанні з  раженням ІХ, Х пари черепних нервів і атаксією.  Парамедіанні артерії моста мозку. Альтернуючий параліч Фовілля (ураження VI VII пар черепних нервівна стороні вогнища і геміплегія на протилежній стороні) парез взора мостового типу (очі дивляться на паралізовані кінцівки) , гемігіпестезія. При двосторонньому ураженні : тетраплегія, псевдобульбарний параліч, мозочковий синдром. Пара-медіанні артерії серед-нього мозку, Верхній синдром червоного ядра – синдром Фуа, атаксія і інтенційний тремор або не тремор то хореоатетоз гемібаллізмна протилежній стороні вогнищу. Нижній синдром червоного ядра- синдром Клода: ураження ІІІ пари черепних нервів на стороні вогнища + атаксія і інтенційний тремор на протилежній стороні , іноді хореїчний гіперкінез. Альтернуючий параліч Вебера: ураєення ІІІ пари черепних нервів на стороні вогнища + геміплегія на протилежній стороні. Педункулярний галлюциноз: зорові галюцинації, гіпнагогічного типу при збереженні критичного відношення до них. Акінетичний мутизм , порушення сну і неспання, амнестичний синдром корсаківського типу.Синдром ураження двогорбкового типу- синдром Парино: параліч взора вгору, парез конвергенції очних яблук. задня мозкова артерія: кірково-підкіркові гілки. Гомонімна геміанопсія зі збереженням макулярного  зору, при двосторонніх вогнищах – трубчастий зір або повна кіркова сліпота, при цьому зіничні реакції збережені. Зорові галюцинації, фотопсії, метаморфопсії, алексія. Лімбічний синдром: розлади памяті на протікаючі події з конфабуліціями і псевдоремінесценціями (корсаківський синдром), емоційно-аффективні порушення: страх, гнівливість, лють, агресія, вегетативно-вісцеральні парокизми, нюхові агнозія, слухова і смакова галюцинація, приступи вискової епілепсії, сенсорна афазія за рахунок ураження вискової долі. Артерія що кровоживить зоровий бугор – a. Thalamogeniculata Таламічний синдром – синдром Дежеріна- Руссі: гемігіпестезія або геміанестезія на протилежній стороні, страждає глибока чутливість, геміатаксія, емігіперпатія, різкі нестерпні таламічні болі в протилежні частині тіла , геміанопсії, гемігіперкінези, атетозного або хореоатетозного характеру, перехідний контрлатеральний геміпарез – таламічна рука – своєрідний дистонічний синдром: згинання в променево-запясному і пясно-фаланговому