“МИГАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС” (BLINK REFLEX) Стимуляційна ЭНМГ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
“МИГАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС” (BLINK REFLEX)
автор: к.м.н. лікар невролог нейрофізіолог Олексюк-Нехамес Алла Григорівна
Стимуляційна ЭНМГ (запитання до автора olekalla@gmail.com) запис на обстеження: 0677452596
Це метод дослідження, що викликає реєстрацію реакції м’язу у відповідь на подразнення сенсорної порції периферичного нерва, на перший погляд може бути розглянутий, як аналог класичного неврологічного обстеження, що включає вивчення екстрацептивних рефлексів. Закономірно, що строге дозування подразнення і можливість чіткої реєстрації відповідей за допомогою нейроміографа значно підвищує об’єктивність і діагностичну цінність подібних досліджень.
Найбільше застосування в клінічній практиці знайшла методика, що нижче приводиться.
Blink reflex (від англ. blink –”мигтіти”, кліпати) є біоелектричним аналогом рогівкового рефлексу.
Як відомо, афферентною частиною рефлекторної дуги в цьому випадку являются волокна n. trigeminus, а ефферентною – n. facialis. Про цьому необхідно пам’ятати, тому що у класичному понятті власне «мигальний рефлекс» викликається висвітленням ока чи раптовою появою предмета в поле зору.
Природно, що чутливим нервом, що забезпечує цей рефлекс, є n. opticus (див., наприклад, М.Б.Кріль, Е.А.Федорова, 1966). Подразником може служити і раптовий дотик, голосний звук.
При вивченні blink reflex стимуляційний електрод розташовують у проекції крапки виходу n. supraorbitalis, що відводять електроди розташовують над m. orbitalis oculi по обидва боки, здійснюючи двухканальную реєстрацію
Методики накладання електродів (наведені мал.)

Аналіз результатів наведеного мигального рефлексу: Одержувана відповідь містить два основних компоненти:
ранній (R1), що виникає на стороні стимуляції в результаті олігосинаптичного рефлексу, що замикається на рівні стовбура головного мозку,. і пізній (R2), білатеральний, тому що верхня частина мімічної мускулатури має в нормі двосторонню коркову іннервацію.
При вивченні blink reflex стимуляційний електрод розташовують у проекції крапки виходу n. supraorbitalis, що відводять електроди розташовують над m. orbitalis oculi по обидва боки, здійснюючи двухканальную реєстрацію.
У залежності від задачі дослідження оцінюють схоронність компонентів рефлексу, латентний час його виникнення, симетричність, наявність його в нижній частині мімічних м’язів (у випадку патологічних синкінезій).
Рогівковий рефлекс може бути відсутній і при нормальній функції трійничного і чи лицевого нервів, швидше за все, у результаті ураження рефлекторних коллатералей.
Відсутність рефлексу може носити “функціональний” характер (наприклад, при істерії). Однобічне випадання завжди має органічну основу (див. М.Б.Кріль, Е.А.Федорова). Для диференціальної діагностики рівня ураження обов’язкове дослідження рефлекса по обидва боки. Звичайно, без обліку дані дослідження неврологічного статусу можлива лише попередня топічна діагностика.

інвестиції в науку і майбутнє

Заклик до дій. Думки вголос про необхідність інвестицій в науку.

роздуми автора про актуальність методики ВССП для діагностики в неврологічній дитячій практиці.

Хотілося б закликати інвесторів, або власників медичних діагностичних компаній до уважного прочитання даної пропозиції. Хочу запевнити як головний редактор сайту та практичний лікар нейрофізіолог, що необхідність у проведенні методики викиликах сомато-сенсорних потенціалів у дитячій практиці і діагностиці складних захворювань просто колосальна. Метод ВССП — неінвазивна методика що комплексно входить в програмне забезпечення приладу мультимодальний нейросенсоміограф фірми Нейро-Софт (вир.Росія). Враховуючи дані  мого досвіду в обстеженні дітей — (див. публікацію на сайті) — необхідність у цьому обстеженні та наукова цінність тільки зараз починає бути Україні.  Часто дитячий невролог і педіатр не отримує відповіді на запитання — що сталося? або запитання — який діагноз: «аутизм», «затримка моторного розвитку» «пірамідна недостатність» а методика ВССП або когнітивних потенціалів — часто дозволяє отримати відповідь на таке запитання. Обстеження діток різної вікової групи від 1,5 місяці починаючи. На жаль самотужки придбати прилад — важко. Закликаю мудрих інвесторів та головних лікарів приватних медичних установ подумати — наскільки актульаною буде придбання такого приладу і мої консультації та інформативне навантаження. Фінансово — прилад себе окупить — дуже скоро. А наукова новизна — розвиток нейрофізіологічнох діагностики — як новий діагностичний напрямок — має зараз на сучасному єтапі просто неймовірне значення.